อุบลฯ จัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00-22.00 น
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  21-05-2562

อุบลฯ จัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มหรสพสมโภช-พิธีบรมราชาภิเษก-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ 2562 ณ ทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00-22.00 น. พบกับ

- การแสดงโขน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

- การแสดงโปงลาง จากวงโปงลางสังข์เงิน

- การแสดงของศิลปินแห่งชาติ ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม และคณะสมาคมหมอลำ

- การแสดงของสมาคมชาวเวียดนาม

- การแสดงกลองเส็ง จากอำเภอสว่างวีระวงศ์

- การแสดงของศิลปินพื้นบ้าน / สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี / สถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี

ชมฟรี!!! ตลอด 7 วัน 

มหรสพสมโภช-พิธีบรมราชาภิเษก-02.jpg

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

- การแสดง โปงลางสังข์เงิน 
- การแสดง หมอลำของศิลปินแห่งชาติ ป ฉลาดน้อย ส่งเสริม และคณะ 
- การแสดง นายแพทย์เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง
- การแสดง เฉลิมพล มาลาคำ 
- การแสดง โปงลางสังข์เงิน 
- หนังประโมทัย จากโรงเรียนประชาสามัคคี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

-  และการแสดงจากโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.เขต 1 
- การแสดงจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี
- การแสดงจากสมาคมชาวเวียดนาม 
- การแสดงโขนและรำโปงลาง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

- การแสดงจากโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.เขต 4
- การแสดงจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ 
- การแสดงกลองเส็ง จากอำเภอสว่างวีระวงศ์ 
- การแสดงวงโปงลาง จากอำเภอสว่างวีระวงศ์ 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562

- การแสดงจากโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.เขต 3
- การแสดงรำพื้นบ้านอีสานบ้านเฮา เต้นบาสโลป 
- การแสดงวงโปงลาง จากโรงเรียนพิบูลมังสาหาร

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562

- การแสดงรำตังหวาย รำเพลิน รำกล่อมทุ่ง เต้นบาสโลปชุดอ้อมกอดเขมราฐ 
- การแสดงจากโรงเรียนในสังกัดศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
- การแสดงของศิลปินนายแพทย์เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง 
- การแสดงโปงลางจากโรงเรียนม่วงสามสิบ 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

- การแสดงจากโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.เขต 5
- การแสดงจากโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 
- การแสดงโปงลางจากโรงเรียนสมเด็จ 
- การแสดงจากดอกรัก ดวงมาลา 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

- การแสดงจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
- การแสดงจากโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 29 
- การแสดงโปงลางจากโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 
- การแสดงจากของศิลปินเฉลิมพล มาลาคำ  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาอื่นๆ 
  ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ให้ยกเว้นการใช้บังคับระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยมาตรการทางบริหารสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม..... พ.ศ. ๒๕๖๓ บางข้อ 
  วารสารสานสร้างสังคม วารสารเพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปีที่ 14 ฉบับ ที่ 70 วารสาร เดือนกรกฎาคม - กันยาน 2562 
  แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือ 
  บริการประชาชนกลุ่มเป้าหมายการให้บริการและจัดสวัสดิการ 

ศคพ.อุบลฯ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มจังหวัด สสว.7 ในการเตรียมจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานที่โดดเด่นของหน่วยงาน พม.
ผอ.ศคพ.อุบลฯ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับเทศบาลเทพวงศาลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ศคพ.อุบลฯร่วมกับเทศบาลตำบลแสนสุขและภาคีเครือข่ายลงพื้นที่จัดระเบียบคนขอทาน
ศคพ.อุบลฯจัดประชุมผู้แสดงความสามารถเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถ
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | ผลงาน || กระดานสนทนา | ติดต่อเรา     ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 752 หมู่ 24 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
  รหัสไปรษณีย์ 34000 โทรศัพท์ 0-4531-4942 โทรสาร 0-4531-4942
  Copyright © 2011 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. All Rights Reserved.