ปฏิทินการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ปี 2562
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  10-07-2562

ปฏิทินการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ปี 2562

ปฏิทินงานเทียน-อุบล-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน "118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ 12-17 กรกฏาคม 2562 ณ บริเวณรอบสนามทุ่งศรีเมือง ไกด์อุบลสรุปเป็นปฏิทินงานแห่เทียน เพื่อความสะดวกในการวางแผนเที่ยวชมงาน ดังนี้

ปฏิทินงานเทียน-อุบล-02.jpg

วันที่ 1-16 กรกฎาคม 2562 ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเยือนชุมชน ชมวิถีวัฒนธรรมการตกแต่งต้นเทียน ณ คุ้มวัดต่างๆ

ปฏิทินงานเทียน-อุบล-15.jpg

วันที่ 11-17 กรกฎาคม 2562 ชมประติมากรรมเทียนหอมหนึ่งเดียวในโลก Miracle of Candle "มหัศจรรย์เขาไกรลาศและนางกินรี ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

ปฏิทินงานเทียน-อุบล-03.jpg

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เริ่มงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี อย่างเป็นทางการ

เวลา 13.00 น. พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน จากสนามบินอุบลฯ ถึงศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 18.00 น. พิธีเปิดงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา (แนวคิด อีสาน อุบล เฉลิมราชันย์) พร้อมพิธีเปิดถนนสายเทียน สายธรรม บริเวณหน้าศาลหลักเมือง / พิธีเปิดงานอุโมงค์เทียน

ปฏิทินงานเทียน-อุบล-13.jpg

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ประดิษฐาน ณ ศาลาจัตุรมุข ทุ่งศรีเมือง

ปฏิทินงานเทียน-อุบล-16.jpg

วันที่ 12 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2562 ชมทุ่งดอกเทียน ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี

วันที่ 12 กรกฎาคม - 12 สิงหาคม 2562 นิทรรศการ "ธรรม เทียน ศิลป์" ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ปฏิทินงานเทียน-อุบล-17.jpg

วันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมถนนสายเทียน สายธรรม บริเวณหน้าศาลหลักเมือง

งานอุโมงค์เทียน / ออมสิน ราชธานีแห่งความสุข บริเวณ ทุ่งศรีเมือง

และเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน บริเวณลานน้ำพุ ศาลหลักเมือง

ปฏิทินงานเทียน-อุบล-04.jpg

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ชมการประกวดหนูน้อยเทียนพรรษาอุบลราชธานี ณ หน้าศาลหลักเมือง

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ชมการประกวดสาวงามเทียนพรรษา ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์

เปิดบ้านคำปุน-อุบล-01.jpg

วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2562 เปิดบ้านคำปุน

ปฏิทินงานเทียน-อุบล-05.jpg

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ไฮไลท์งานแห่เทียนพรรษา 

เวลา 17.00 น. กิจกรรมรวมเทียนโชว์ต้นเทียนทุกต้น ณ บริเวณรอบโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

เวลา 18.00 น. พิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม

เวลา 18.30 น. พิธีเปิดงาน "ออมสิน ราชธานีแห่งความสุข ณ จังหวัดอุบลราชธานี" ณ ทุ่งศรีเมือง

ปฏิทินงานเทียน-อุบล-06.jpg

วันที่ 16–17 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00 น. การแสดงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน ประกอบแสง-เสียง (แนวคิด "ฮีต-ฮอย") / ขบวนเรือชักพระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปฏิทินงานเทียน-อุบล-07.jpg

วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ขบวนแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่

เวลา 08.30 - 12.00 น. ชมขบวนแห่เทียนพรรษาที่สวยงามตระการตา ประกอบด้วยเทียนพรรษา 
ประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และเทียนโบราณ ตามเส้นทางถนนอุปราช-ถนนชยางกูร ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถรับชมการแสดงฟ้อนรำขบวนแห่ได้ถึง 5 จุด ดังนี้ 

1. หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม 
2. ศาลากลางหลังเก่า 
3. หน้าโรงแรมบัวบูติก 
4. หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ (กิโลศูนย์) 
5. หน้าปั้มน้ำมัน Esso

เวลา 10.00 น. ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ วัดมหาวนาราม

เวลา 18.00 น. พิธีมอบรางวัลต้นเทียนที่ชนะการประกวด

วันที่ 20 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2562 งานเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน (ต้นเทียนทั้งประเภทแกะสลักและติดพิมพ์) ณ วัดพระธาตุหนองบัว

ติดตามข้อมูลงานแห่เทียนอุบลฯ คลิก https://www.guideubon.com/2.0/candlefestival

ปฏิทินงานเทียน-อุบล-08.jpg

ปฏิทินงานเทียน-อุบล-09.jpg

ปฏิทินงานเทียน-อุบล-10.jpg

ปฏิทินงานเทียน-อุบล-11.jpg

ปฏิทินงานเทียน-อุบล-12.jpg

ขอบคุณข้อมูลจาก www.guideubon.com  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาอื่นๆ 
  ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ให้ยกเว้นการใช้บังคับระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยมาตรการทางบริหารสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม..... พ.ศ. ๒๕๖๓ บางข้อ 
  วารสารสานสร้างสังคม วารสารเพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปีที่ 14 ฉบับ ที่ 70 วารสาร เดือนกรกฎาคม - กันยาน 2562 
  แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือ 
  บริการประชาชนกลุ่มเป้าหมายการให้บริการและจัดสวัสดิการ 

ศคพ.อุบลฯ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มจังหวัด สสว.7 ในการเตรียมจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานที่โดดเด่นของหน่วยงาน พม.
ผอ.ศคพ.อุบลฯ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับเทศบาลเทพวงศาลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ศคพ.อุบลฯร่วมกับเทศบาลตำบลแสนสุขและภาคีเครือข่ายลงพื้นที่จัดระเบียบคนขอทาน
ศคพ.อุบลฯจัดประชุมผู้แสดงความสามารถเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถ
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | ผลงาน || กระดานสนทนา | ติดต่อเรา     ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 752 หมู่ 24 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
  รหัสไปรษณีย์ 34000 โทรศัพท์ 0-4531-4942 โทรสาร 0-4531-4942
  Copyright © 2011 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. All Rights Reserved.