ข้อมูลพื้นฐาน
  มูลนิธิช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง
  สื่อประชาสัมพันธ์
  กฏหมายและระเบียบต่าง ๆ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  8
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,602
 เยี่ยมชมปีนี้ :  117,352
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  511,913
 IP :  3.214.224.207
 เริ่มนับวันที่  28 กันยายน 2559
วิสัยทัศน์ “คนไร้ที่พึ่งเข้าถึงสิทธิ  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  พึ่งตนเองได้โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม”


1.ประวัติความเป็นมา

       
  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 โดยปรับจากบ้านมิตรไมตรีอุบลราชธานีเป็นศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานราชการของรัฐ สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจ เพื่อให้บริการเป็นที่พักพิงชั่วคราวเพื่อฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ และสร้างโอกาสให้แก่ คนเร่ร่อน ไร้บ้าน ไร้ญาติขาดที่พึ่ง ตกทุกข์ได้ยาก ต่างภูมิลำเนา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชน ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข

 ศคพ.อุบลฯ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มจังหวัด สสว.7 ในการเตรียมจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานที่โดดเด่นของหน่วยงาน พม.
ผอ.ศคพ.อุบลฯ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับเทศบาลเทพวงศาลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ศคพ.อุบลฯร่วมกับเทศบาลตำบลแสนสุขและภาคีเครือข่ายลงพื้นที่จัดระเบียบคนขอทาน
ศคพ.อุบลฯจัดประชุมผู้แสดงความสามารถเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถ
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | ผลงาน || กระดานสนทนา | ติดต่อเรา     ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 752 หมู่ 24 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
  รหัสไปรษณีย์ 34000 โทรศัพท์ 0-4531-4942 โทรสาร 0-4531-4942
  Copyright © 2011 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. All Rights Reserved.