ข้อมูลพื้นฐาน
  มูลนิธิช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง
  สื่อประชาสัมพันธ์
  กฏหมายและระเบียบต่าง ๆ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  31
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,625
 เยี่ยมชมปีนี้ :  117,375
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  511,936
 IP :  3.214.224.207
 เริ่มนับวันที่  28 กันยายน 2559

บทบาทภารกิจ

 ภารกิจในการดำเนินงาน

1.รับแจ้งเหตุและประสานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอด 24 ชั่วโมง ในการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557
2.สำรวจและติดตามสภาพและปัญหาเกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่ง ตลอดจนให้การช่วยเหลือและบำบัดฟื้นฟูเบื้องต้น 
ภายใต้การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
3.สืบเสาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคนไร้ที่พึ่งที่ขอรับการคุ้มครอง หรือที่ถูกส่งตัวมายังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 
และให้การคุ้มครองในเบื้องต้นแก่คนไร้ที่พึ่ง รวมทั้งรับตัวคนไร้ที่พึ่งไว้
4.ประสานงานเพื่อจัดส่งคนไร้ที่พึ่งไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
5.ให้การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามสถานที่คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมอบหมาย หรือตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร
6.คัดกรองผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการควบคุมขอทาน ก่อนประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7.ดำเนินมาตรการเชิงรุกในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและบุคคลที่อยู่ในสภาวะยาก
ลำบากเข้าสู่วิถีการขอทาน หรือเป็นบุคคลไร้ที่พึ่ง
8.เป็นศูนย์เรียนรู้ในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งให้แก่ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน
9.ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน ได้แก่
-     คนเร่ร่อน ไร้บ้าน
-     คนไร้ที่พึ่ง
-     คนขอทาน
-     คนอยากจนตกขอบ
ผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมต่างๆ 

ศคพ.อุบลฯ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มจังหวัด สสว.7 ในการเตรียมจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานที่โดดเด่นของหน่วยงาน พม.
ผอ.ศคพ.อุบลฯ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับเทศบาลเทพวงศาลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ศคพ.อุบลฯร่วมกับเทศบาลตำบลแสนสุขและภาคีเครือข่ายลงพื้นที่จัดระเบียบคนขอทาน
ศคพ.อุบลฯจัดประชุมผู้แสดงความสามารถเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถ
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | ผลงาน || กระดานสนทนา | ติดต่อเรา     ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 752 หมู่ 24 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
  รหัสไปรษณีย์ 34000 โทรศัพท์ 0-4531-4942 โทรสาร 0-4531-4942
  Copyright © 2011 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. All Rights Reserved.