ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาอื่นๆ (อ่าน 47) 
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ให้ยกเว้นการใช้บังคับระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยมาตรการทางบริหารสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม..... พ.ศ. ๒๕๖๓ บางข้อ (อ่าน 25) 
วารสารสานสร้างสังคม วารสารเพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปีที่ 14 ฉบับ ที่ 70 วารสาร เดือนกรกฎาคม - กันยาน 2562 (อ่าน 36) 
แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือ (อ่าน 142) 
บริการประชาชนกลุ่มเป้าหมายการให้บริการและจัดสวัสดิการ (อ่าน 146) 
ใบสมัคร อพม. (อ่าน 151) 
วิดีโอเกี่ยวกับ เทคนิค ทักษะ การดูแลคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย “กลุ่มคนไร้ที่พึ่ง“ และ “ผู้ทำการขอทาน“ สำหรับผู้ปฎิบัติงาน (อ่าน 18) 
ชุดความรู้ เทคนิค ทักษะ การดูแลคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน (อ่าน 19) 
อินโฟกราฟิก (Infographic)กระบวนการจัดการความรู้ที่สำคัญในการปฏิบัติงาน ด้านคนไร้ที่พึ่งและผู้ทำการขอทาน (อ่าน 61) 
บริการดีๆ...สำหรับผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานจากภาครัฐ (อ่าน 12) 
รายงานการเงินศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.อุบลฯ (อ่าน 40) 
ปฏิทินการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ปี 2562 (อ่าน 163) 
อุบลฯ จัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00-22.00 น (อ่าน 34) 
หนังสือขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (อ่าน 201) 
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องมอบหมายการรับคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมการสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามระเบียบและประกาศกระทรวง พม. (อ่าน 57) 
กระบวนการช่วยเหลือ (อ่าน 321) 
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษาณ์ในการเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทบุคคธรรมดา (อ่าน 119) 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษาณ์ในการเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทบุคคธรรมดา (อ่าน 50) 
เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณ (งินอุดหนุน) (อ่าน 249) 
เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทบุคคลธรรมดา (อ่าน 71) 
มีข้อมูลทั้งหมด  36  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2

ศคพ.อุบลฯ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มจังหวัด สสว.7 ในการเตรียมจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานที่โดดเด่นของหน่วยงาน พม.
ผอ.ศคพ.อุบลฯ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับเทศบาลเทพวงศาลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ศคพ.อุบลฯร่วมกับเทศบาลตำบลแสนสุขและภาคีเครือข่ายลงพื้นที่จัดระเบียบคนขอทาน
ศคพ.อุบลฯจัดประชุมผู้แสดงความสามารถเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถ
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | ผลงาน || กระดานสนทนา | ติดต่อเรา     ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 752 หมู่ 24 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
  รหัสไปรษณีย์ 34000 โทรศัพท์ 0-4531-4942 โทรสาร 0-4531-4942
  Copyright © 2011 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. All Rights Reserved.