ชื่อผลงาน :   นายสมดี อายุ 41 ปี เสนอ 300 บาท
 รายละเอียด :
การพิจารณาวงเงินให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ข้อมูลทั่วไปผู้ประสบปัญหาทางสังคม
  1. คุณยายเล็ก  ตุ่นทอง 
     วัน/เดือน/ปีเกิด  -- 2483  อายุ 76 ปี  ชื้อชาติไทย  สัญชาติไทย  ศาสนาพุทธ
     เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน    5 3401 01074 03 2
     อยู่บ้านเลขที่  26  หมู่  7  ต.กระโสป  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี   
     จบการศึกษา  ชั้น ป.4    
     อาชีพ   ไม่มีอาชีพ/ว่างงาน  
     สภาพที่อยู่อาศัย  เป็นบ้านปูนชั้นเดียว  หลังคามุงสังกะสี  หลังคาบ้านรั่ว  สภาพทรุดโทรม พื้นบ้านปูน 
แตกร้าว อาศัยนอนบนแคร่  ปลูกบ้านอยู่บนพื้นที่ของชาวบ้านแบ่งให้อยู่ 
     สภาพปัญหาความเดือดร้อน
     คุณยายเล็ก   เป็นหัวหน้าครอบครัว  ไม่มีอาชีพเนื่องจากชรา  สุขภาพไม่แข็งแรง  ร่างกายผ่ายผอม ป่วยด้วยโรคประจำตัวหลายโรค เช่นเบาหวาน  และโรคกระเพาะ  ในบางวันไม่มีอาหารรับประทาน   มีภาระต้องดูแลบุตรสาวที่มีความพิการทางสติปัญญา มีแค่เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น ที่พอจะเป็นรายได้เพื่อบรรเทาปัญหาการเลี้ยงชีพตนกับบุตรสาว  แต่ก็ไม่เพียงพอ บางวันต้องอดข้าว จนคุณยายเล็กเป็นโรคกระเพาะอาหาร 
     สวัสดิการที่เคยได้รับจากภาครัฐ 
  1.   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   700 บาท/เดือน
  2.   บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค  วงเงิน  300  บาท/เดือน
     ความต้องการรับการช่วยเหลือ
  1. คุณยายมีความต้องการอยากให้รัฐช่วยซ่อมแซมหลังคาใหม่เนื่องจากหลังคารั่ว
  2. เงินสงเคราะห์ครอบครัว
  3. เครื่องอุปโภคบริโภค
      มีความประสงค์รับเงินผ่านบัญชี   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (สาขาอุบลราชธานี)
      เลขที่บัญชี02008839572  ชื่อบัญชี  นางเล็ก  ตุ่นทอง
      หมายเหตุ  องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสป ได้ประสานขอความช่วยเหลือจากกาชาด ด้านการซ่อมแซมที่พักอาศัย  ตั้งแต่  เดือน เมษายน 2560 แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับให้ความช่วยเหลือ